Nie chcemy powielać informacji wspaniale opracowanych już przez inne organizacje, dlatego zapraszamy do odwiedzenia ich stron. Uzyskają tam państwo odpowiedzi na takie pytania jak: 

- czym jest handel ludźmi

- kto może stać się ofiarą

- gdzie szukać pomocy

- co robić, żeby zminimalizować ryzyko

- co mogę zrobić, żeby pomóc

i wiele innych.

Instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi i pomocą ofiarom - również organizacje pozarządowe i międzynarodowe:

 

Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi, Komenda Główna Policji

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK)

Kampania A21

Fundacja Eurohelp

Fundacja La Strada

Fundacja Dzieci Niczyje

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Stowarzyszenie Po MOC

Centrum Pomocy Prawnej im Haliny Nieć

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organisation for Migration) OSCE ODIHR